EL PROJECTE D'ON VENIM COL·LABORADORS UN COP DE MÀ

"No hi ha impossibles;
hi ha camins que condueixen a tot;
si aconseguíssim voluntat suficient, tindríem sempre els mitjans necessaris."

alpinistessolidaris@gmail.com